Mozgás-, beszéd-, nyelvi zavarok, nehezítettségek 


oki kezelése, megszüntetése


- Nem csupán tüneti kezelést szeretne? 

- Szeretné elkerülni, hogy évekig kelljen gyakorolni? 

- Megunta, hogy 3-4 évenként logopédushoz jár?

- Kevesli a nyelvgyakorlatokat?

- Gyors, hatékony megoldást szeretne?
- Érdeklik az alternatív megoldások?
- Szeretne többet megtudni önmagáról?
- Megismerné az összefüggéseket?

- ...                    

Szolgáltatás megrendelése

Kérjük, add meg adataid és a lehető leghamarabb felvesszük Önnel a kapcsolatot.

 

 Megoldás

logopédiai, beszéd-, nyelvi  problémáira: 

az idegrendszer

funkcionális neurológiai megközelítése


TARTÓS VÁLTOZÁS, A VALÓDI GYÖKEREK MEGKERESÉSE    MOZGÁS-, BESZÉD-, NYELVI, KOMMUNIKÁCIÓS PROBLÉMÁIRA

GYERMEK


- kommunikációs igény, beszédkedv felkeltése; beszédindítás

- beszédfolyamatosság zavara: dadogás, hadarás rendezése

- artikulációs zavar: nyelvlökéses nyelés, R-hang hiánya...

- nyelvi szintek diszfunkciója: nyelvi késés, speciális nyelvi zavar - szókincsbővítés, 

                                                     diszlexia, diszkalkúlia,                                                                                                                                             diszgrammatizmus,                                                                                                                                                 diszortográfia...

- diszfónia, rezonancia-zavar/orrhangzósság

- diszfágia...

- visselkedési, beilleszkedési zavarok

- tanulási nehezítettség

- mentális érintettség

- ...


FELNŐTT

- stroke után: afázia, diszartria, diszfágia, diszfónia, apraxia

- egyéb: nyelvlökéses nyelés, dadogás-hadarás, diszlexia, diszkalkúlia, diszortográfia...

- ...

Árlista

FELMÉRÉS

komplex, bevezető gyakorlatsort is tartalmaz

30.000 Ft

Gyakorlatok

10 000 Ft

Visszamérés

10 000 Ft

TÁJÉKOZTATÓ

egyénre szabott, holisztikus


10 000 Ft

GMP-szűrés

10 000 Ft

Logopédiai szűrés

6 000 Ft

Logopédiai terápia

6000 Ft

LOGOPÉDUSI KOMPETENCIA

Nyelvi, beszéd- és kommunikációs gátak csökkentése. Alapjáratban. Azonban ennél sokkal több dologról van szó...

- kommunikációs igény, beszédkedv felkeltése

- beszédindítás

- dadogás, hadarás rendezése

- nyelvi szintek 

artikulációs zavar csökkentése

- diszfónia

- ...

Természetesen sok-sok esetleges háttérprobléma feltárása szükséges ahhoz, hogy kiderüljön, mi lehet a valódi ok. Elsőként a bemeneti, azaz a szenzoros oldal működésének feltárása:

- hallás, auditív észlelés, figyelem...

- látás, vizuális észlelés, orientáció...

- taktilis, haptikus érzékelés, tudatosság...


A következő a motoros oldal, mely az idegrendszeri választ mutatja:

- izomtónus...

- izomerő...

- tónusszabályozás...

-...


Mindezek összehangolt működésére van szükség ahhoz, hogy az oly finoman hangolt emberi beszéd megvalósulhasson. Az optimális, az egyén igényeihez igazodó kommunikációs forma megsegítésére törekszünk mindannyian. Ennek érdekében keressük kollégáimmal a leghatékonyabb  módszereket a helyes észlelési és motoros készségek, képességek integrációjára.


AAK

Előfordul, hogy a beszéd kifejező, motoros oldala annyira sérül, hogy az önálló énközlés gátolt. Ez lehetséges a mozgások összehangolásának zavara miatt, de gyakran az értési, bemeneti oldal érintettsége kapcsán is. Ilyen esetben AAK-ra, azaz alternatív, augmentatív kommunikációs technikákra, módszerekre, eszközökre is szükség lehet. Ezek közül egy, a Verbalio, mely kiegészítheti vagy akár teljes mértékben pótolhatja a hangzó beszédet. 

Fontos a kommunikációs helyzetek tisztázása, a közös felület, melyet többnyire tárgyakkal kell egyértelműsíteni, szituációkkal. Azonban sokszor nincs rá lehetőség, hogy a csapot és a poharat is magunkkal vigyük, így a pohár képével szimbolizált "szomjas vagyok/inni kérek" jelképét lehet bevonni a kommunikációba. Erre született a magyar fiatalember, Zsombori Balázsnak köszönhetően ez a mobiltelefonon, tableten - így tehát hordozható! - futó program. 

EGYÉB

TÁRSTUDOMÁNYOK ISMERETE ÉS BEVONÁSA


- FOGÁSZAT, ORTODONCIA:  speciális fogszabályozási technikák

- FÜL-ORR-GÉGÉSZET, AUDIOLÓGIA: hallási problémák feltárása, okok kezelése

- ORTOPÉDIA: gyógyászati segédeszközök

- SZEMÉSZET: látási zavarok hátterének feltárása, okok kezelése

- PSZICHOLÓGIA: viselkedésproblémák, magatartás-zavarok... szükség esetén családállítás, pszichológiai megsegítés

- NEUROLÓGIA: reflexek, idegsejtek élettani szabályozottsága, mozgásfolyamatok szerveződése

- GYÓGYTORNA: mozgáskoordináció, spazmusok, plégiák, kontrakciók 

- DIÉTA, ÉTRENDI KIEGÉSZÍTÉSEK, ALTERNATÍVÁK: étkezési szokások megváltoztatása, metabolikus folyamatok rendezése

- BIOREZONANCIA: 

- ALTERNATÍVÁK: adekvát lehetőségek feltérképezése, támogatása

- ...


Magasan kvalifikált, elhivatott szakembergárda

 

LATERALIZÁCIÓ

Kezesség, agyi dominancia... Ismerős foglamak, jelentésük messze átmutat azonban a készségek, képességek világába. Fontos, melyik szemünket, fülünket, lábunkat használjuk előszeretettel. Amennyiben ezek összműködése megsérül, segítséget szükséges kapniuk a továbblépéhez.

Sokkal többet elárul az idegrendszer működéséről, mint hinnénk. Szükséges pontos feltérképezése, A neuro-, pszichomotoros dominancia-szint fejlődésének támogatása is fontos feladat, mely a nyelv, az énkifejezés alapjaihoz tartozik.


TERÁPIA


Tükörtábla-terápia 

https://www.tukortabla.hu/index.php?mode=2&cim=Ismertet%F5https://www.tukortabla.hu/index.php?mode=2&cim=Ismertet%F5

FOGAZATI ANOMÁLIÁK

Logopédusként gyakran találkozunk torzult, hiányos fogazattal, s az ennek hátterében működő funkcionális zavarral a test izomzata részéről. Időben felismerve és a helyes fogászati kezelést biztosítva, hatékonyabb és gyorsabb megoldást tudunk biztosítani. A közismertté vált nyelvlökéses nyelés diszfunkciójának kezelése is itt kezdődik.

Sajnos, nem mindegy, hova irányítjuk a gyermekeket fogászatra, ortodonciai kezelésre. Módszerünkkel időben elkerülhető pl. műtét, fájdalmas állkapocsmozgás... Midezen technikák felnőtteknél is működnek.

TERÁPIA

MYOFUNCTIONALIS TRAINER

AKTIVÁTOR


HALLÁSI ZAVAR

Az akusztikus észlelésben, feldolgozásban is bármely komponens sérülhet: akár veleszületett, akár környezeti ártalom, sérülés okán. A beszédhang hallása és értelmezése rendkívül fontos. Nem elegendő a zajok, zörejek észrevétele, az ezekre való helyes reakció. A háttérből kihallani, értelmezni és adekvát viselkedéssel, motoros válasszal reagálni a beszédhangra - csak a nagyon pontosan és finoman működő idegrendszerrel lehetséges. Kis hiba esetén - átmeneti vezetéses hallássérülés (pl.: középfülgyulladás, allergiás reakció) is akár hosszan elhúzódó zavarokat okozhat. Kezdetben ezek visszakérdezésben nyilvánulnak meg, majd visszíhúzódásban, esetleg agresszióban.

A feltárt okok mentén - medikális támogatással - kezdhetjük a probléma csökkentését, várhatjuk a megváltozott és negatív viselkedésminták rendeződését.

Mindez időben sem mindegy, mikor jelentkezik, s mi, a környezet, mikor vesszük észre, mikor teszünk érte. Ha túl hosszú ideig tart vagy túl korán kezdődik - pl,. a beszédindulás, -szerveződés idejére esik a sérülés, nagyon nehéz a korrekció...


TERÁPIÁK

- TOMATIS: Gyapay Kinga                                https://halliho.hu/index.php/hu/11-magyar-hu


- FST/AIT 

SZEMÉSZETI RENDELLENESSÉGEK

Sajnos, sokan nem is tudják, hogy az optikus nem tud pontos adatokat adni, s nem csupán a vízust kéne, hogy megnézze. Csodálkozunk, hogy fejfájósak vagyunk, s ingerültek, pedig egy megfelelően csiszolt lencse sokat javíthatna vizuális feldolgozásunkon, kedvünkön.

Továbbá az írás-olvasás elsajátításában, azok folyamatában is kiemelkedő szerepe van. Jó szemészeti kezeléssel csökkenthetők az olvasási zavarral járó diszes folyamatok, s következményesen a viselkedési, magatartási anomáliák is.

VIZUÁLIS, VIZUOMOTOROS TECHNIKÁK, TERÁPIÁK


DR. GADÓ MÁRTA 


- neveléstudományok doktora

- low vision therapist/látásterapeuta

babel.gado@gmail.com

MOZGÁSFEJLESZTÉS

Zseniális mozgásterápiák vannak Magyarországon, Egy részük külföldről került hozzánk, néhány másik itt született kis hazánkban, földink. :) Többnyire választanunk kell, melyik jó. Függ az életkortól, problémától, családi szerkezettől. elvárt eredménytől, időbeosztásunktól... A döntés a családnál, de ők csak akkor tudnak helyesen dönteni, ha kellő tájékoztatást kapnak. Szükséges a hiteles szakember, aki nem saját oldalát mutatja be, hanem valóban a probléma megoldását segíti megtalálni.


- Dr. Katona Ferenc-féle neuromotoros fejlesztés

- Huba Judit-féle pszichomotoros fejlesztés

- Dévény Anna - DSGM, esztétikus testképzés...

- Lakatos Katalin TSMT, HRG

- DSZIT

- Alapozó terápia

- ...

S a külföldiek közül:

- Ayres

- SEED

- ...


A mozgásterápiák azonban - többek közt - akkor hatásosak, ha időben, az egyén igényeihez, fizikális rendszeréhez igazodnak. Így soha ne feledjük, hogy gerincferülés, harántboltozati sérülés esetén először pl.: az ortopéd-szakorvossal vegyük fel a kapcsolatot. Ő a kompetens ebben. Ha kezeli a problémákat, akkor tudjuk a rendszert optimalizálni a környezeti feltételek észrevételére, helyes reakciók megtételére.


TERÁPIA

Craniosacralis kezelés: manuál-terápia

                          https://www.upledger.hu/ 

INPP: reflex-inhíbíciós, reflex-gátló mozgásterápia

                          https://oriasleszel.hu/


PSZICHÉS MEGSEGÍTÉS

A fizikális gátak, melyek a gyermekek s később már felnőttek szociális, viselkedéses válaszait bebörtönzik,  az átlagostól, elvárttól eltérő magatartásjegyeket hordoznak. A közösség gyakran kirekeszti a másként viselkedő egyéneket. Ők maguk is szenvednek saját viselkedésüktől, ám nem tudnak önállóan, egyedül kilépni a sémákból, komfortzónájukon. Ekkor nem elegendő a figyelmen kívül hagyás, az ignorálás. Válaszolni kell a negatív elemekre is, ám segítséget is szükséges adni. Mankót, mely egy darabig a hétköznapokat elvisehetőbbé tezsi számukra, a környezetük számára is. Ilyenkor rendkívül fontos a pszichés támasz. Rendeződ(het)nek a tünetek megfelelő terápiás szemlélettel: művészetterápiával, zeneterápiával, pszichológussal...


TERÁPIA

zeneterápia: Szedlacsek Katalin  https://szedlacsekkatalin.hu/Fooldal

meseterápia

pszichológus: Batári-Szepesi Anikó gyógypedagógus-pszichológus 

                                                               06-20-2239906 

                                                               aszepi@gmail.com

pszichológiai megsegítés: családállítás  Bohácsné Vékony Krisztina 

                                                               LÉLEKGARÁZS   https://www.facebook.com/lelekgarazs/

neurofeedback, biorezonancia...  Dr. Reményi Rozália 

                                                               70-2263074

                                                                https://egeszsegkapu.hu/gyogyitoink/dr-remenyi-rozalia/


ÉTKEZÉS

A fejlődésben lévő szervezet tápanyagigényét optimálisan kell beállítani. Olyan ételekre, italokra van szüksége, melyek a fizikális, azaz bio- s ezen keresztül a pszichés-szociális szükségleteket is maximálisan támogatják. Kiegyensúlyozott étrendben, lévén, mindenevők vagyunk, szerepel a helyesen adagolt fehérje, szénhídrát is. Kerülendők a finomított szénhídrátok, cukorfélék, nélkülözhetetlenek a zöldségek, magvak, fehérjeforrások: hús (hal, baromfi...), gyümölcsök s bizonyos lisztes ételek.


Étkezéssel kapocsolatos kérdések megválaszolása

Gál Anikó    +36-30-3385385    gal.aniko73@gmail.com

BIOREZONANCIA-KEZELÉS

Dr. Reményi Rozália

06-30-213-8007

NEUROFEEDBACK

https://tanfolyam.neurofeedback.hu/home 
Dr. Fehér Gabriella 

06-30-717-2104

INPP.logopedia@gmail.com