Mozgás-, beszéd-, nyelvi zavarok, nehezítettségek 

oki kezelése, megszüntetése


- Nem csupán tüneti kezelést szeretne? 

- Szeretné elkerülni, hogy évekig kelljen gyakorolni? 

- Megunta, hogy 3-4 évenként logopédushoz jár?

- Kevesli a nyelvgyakorlatokat?

- Gyors, hatékony megoldást szeretne?

- Érdeklik az alternatív megoldások?

- Szeretne többet megtudni önmagáról?

- Megismerné az összefüggéseket?

- ... ?                  

Szolgáltatás megrendelése

Kérjük, add meg adataid és a lehető leghamarabb felvesszük Önnel a kapcsolatot.

 

 Megoldás

logopédiai, beszéd-, nyelvi  problémáira: 

az idegrendszer

funkcionális neurológiai

megközelítése


                                                                   TARTÓS VÁLTOZÁS, VAGYIS A VALÓDI GYÖKEREK MEGKERESÉSE                                                                     MOZGÁS-, BESZÉD-, NYELVI, KOMMUNIKÁCIÓS PROBLÉMÁIRA

GYERMEK


- kommunikációs igény, beszédkedv felkeltése; beszédindítás

- beszédfolyamatosság zavara: dadogás, hadarás rendezése

- artikulációs zavar: nyelvlökéses nyelés, R-hang hiánya...

- nyelvi szintek diszfunkciója: nyelvi késés, speciális nyelvi zavar - szókincsbővítés, 

                                                     diszlexia, diszkalkúlia,                                                                                                                                             diszgrammatizmus,                                                                                                                                                 diszortográfia...

- diszfónia, rezonancia-zavar/orrhangzósság

- diszfágia...

- visselkedési, beilleszkedési zavarok

- tanulási nehezítettség

- mentális érintettség

- ...


FELNŐTT

- stroke után: afázia, diszartria, diszfágia, diszfónia, apraxia

- egyéb: nyelvlökéses nyelés, dadogás-hadarás, diszlexia, diszkalkúlia, diszortográfia...

- ...

Árlista

FELMÉRÉS

komplex, bevezető gyakorlatsort is tartalmaz

30.000 Ft

Gyakorlatok

10 000 Ft

Visszamérés

10 000 Ft

TÁJÉKOZTATÓ

egyénre szabott, holisztikus


10 000 Ft

GMP-szűrés

10 000 Ft

Logopédiai szűrés

6 000 Ft

Logopédiai terápia

6000 Ft

LOGOPÉDUSI KOMPETENCIA

Nyelvi, beszéd- és kommunikációs gátak csökkentése. Alapjáratban. Azonban ennél sokkal több dologról van szó...

- kommunikációs igény, beszédkedv felkeltése

- beszédindítás

- dadogás, hadarás rendezése

- nyelvi szintek 

artikulációs zavar csökkentése

- diszfónia

- ...

Természetesen sok-sok esetleges háttérprobléma feltárása szükséges ahhoz, hogy kiderüljön, mi lehet a valódi ok. Elsőként a bemeneti, azaz a szenzoros oldal működésének feltárása:

- hallás, auditív észlelés, figyelem...

- látás, vizuális észlelés, orientáció...

- taktilis, haptikus érzékelés, tudatosság...


A következő a motoros oldal, mely az idegrendszeri választ mutatja:

- izomtónus...

- izomerő...

- tónusszabályozás...

-...


Mindezek összehangolt működésére van szükség ahhoz, hogy az oly finoman hangolt emberi beszéd megvalósulhasson. Az optimális, az egyén igényeihez igazodó kommunikációs forma megsegítésére törekszünk mindannyian. Ennek érdekében keressük kollégáimmal a leghatékonyabb  módszereket a helyes észlelési és motoros készségek, képességek integrációjára.


AAK

Előfordul, hogy a beszéd kifejező, motoros oldala annyira sérül, hogy az önálló énközlés gátolt. Ez lehetséges a mozgások összehangolásának zavara miatt, de gyakran az értési, bemeneti oldal érintettsége kapcsán is. Ilyen esetben AAK-ra, azaz alternatív, augmentatív kommunikációs technikákra, módszerekre, eszközökre is szükség lehet. Ezek közül egy, a Verbalio, mely kiegészítheti vagy akár teljes mértékben pótolhatja a hangzó beszédet. 

Fontos a kommunikációs helyzetek tisztázása, a közös felület, melyet többnyire tárgyakkal kell egyértelműsíteni, szituációkkal. Azonban sokszor nincs rá lehetőség, hogy a csapot és a poharat is magunkkal vigyük, így a pohár képével szimbolizált "szomjas vagyok/inni kérek" jelképét lehet bevonni a kommunikációba. Erre született a magyar fiatalember, Zsombori Balázsnak köszönhetően ez a mobiltelefonon, tableten - így tehát hordozható! - futó program. 


Verbalio - Hang a kézben

Társadalmunkban a nyelv a kommunikáció alapvető eszköze. Az emberi közlésfolyamat aktív, sőt interaktív megjelenése, tehát az információ átadására, a személyek közti kapcsolat dinamikus megvalósulására szolgál. Az emberi közlés legelfogadottabb módja, ha az egyén - állapotától függetlenül, szavakban, mondatokban és önállóan - képes gondolatait, érzéseit megfogalmazni, elsősorban hangzó beszédben. Az egyéb nonverbális jelzésekkel pedig tovább modulálja, pontosítja mondanivalóját. Sajnos, sokan érintettek eme nyelvi és azon túli közlésformák több, esetleg az összes csatornát érintő sérülésében. Szükségszerűen jelennek meg tehát olyan adaptációk, pl.: KÉK, AAK, melyek célja pótolni, kiegészíteni a hiányzó kifejezőeszközök sokaságát.

Mindezen igényekre válaszként, modern korunk technikai, informatikai fejlődése mentén, szükségképpen jelent meg az informatikai hátterű szoftver, a Verbalio. A programozó szakemberek zöme már képes - elméletben - az előbb felsorolt hiátusok pótlására, azonban az igény találkozása a termékkel sokszor nem csupán ezen múlik. A fejlesztőnek szeme, füle, azaz érzéke, érzékenysége is szükséges az adott probléma feltérképezésére, az eszköztár adaptálására, hogy valódi célt érjen, szolgáljon a termék.

Több célcsoport is lehet e program végfelhasználója: pl. cerebral palsy/finommotorika sérültek, motoros/amnesztikus afázia, gégeirtáson átesettek, autizmussal élők, súlyosan hallássérült vagy értelmi sérüléssel (pl. Down-szindróma) élő személyek. Számukra is használható a program, így náluk is alkalmazható mind a nevelés, mind az oktatás terén. Természetesen akár a nyelvi késés terápiájába is bevonható, sőt, beszédfogyatékosoknál is szolgálhat az eszköztár színesítésére. Közös bennük, hogy az expresszív és a receptív nyelvi szintek sérülése esetén a felkínált képi megsegítéssel könnyíthető mind az értés, mind a közlés folyamata.

Külföldön főként a NikiTalk vált ismertté, a LetMeTalk, Avaz, Boardmaker illetve a PictoPlus szoftver is hasonló elven működik. Ezek azonban, tekintettel arra, hogy főként angol anyanyelvű alkalmazások, nem bírnak, nem rendelkeznek magyar szókinccsel, szórenddel.

Magyarországon 2014. október 20-án jelent meg először egy magyar, akkor 17 éves, középiskolás fiatalember, Zsombori Balázs előző fejlesztése, a PictoVerb. A program indíttatása egy ismerősének gégeműtét utáni rehabilitációjához köthető. A sérült kommunikációját ezzel a beszélő szoftverrel segítette meg, így biztosítva az alapszintű énkifejezést.

A PictoVerb, "Végre elmondhatom!" szlogennel táblagépekre és okostelefonokra kifejlesztett piktogramokkal ellátott androidos alkalmazás, mely a rámondott mondatpanelekkel teszi a kommunikációt elérhetővé az érintettek számára. Technikailag androidos háttérrel működik, minimális memória-igénnyel. Különlegessége, hogy a magyar nyelvű felhasználók mellett angol, olasz, máltai és örmény nyelven is elérhetővé vált. Ezzel párhuzamosan a valódi, saját szöveg élményét biztosítja az opcionális gyermek, női és férfihang, mely az "élő hang" jellegét biztosítja a használónak. Az érintéssel, nyomásra működtethető lapozás, mondatválasztás a kézmozgásban is sérült emberek közlését könnyíti meg.

Hazánkban több helyszínen: Budapesten, Gödöllőn, Szombathelyen, sőt Máltán is a Segítő Technológiák az Önálló Életért című konferencián is bemutatkozhatott a PictoVerb. Sikerét és szükségszerűségét bizonyítja, hogy a Duna TV és az M1 műsorában többször is helyet kapott a program, illetve több intézmény pl.: Martonvásár egy iskolája filmet forgatott a készítővel az alkalmazásról. Tesztelés pl. a Pető Intézetben történt.

Az UNICEF 2015-ös évkönyvében is említik a programot. További tükörként 2013-ban az Európai Unió Fiatal Tudósok Versenyén III. díjban részesítették egy fejmozgással is irányítható prototípusát. A Nobel Alapítvány svédországi Nobel-díj átadásra való jutalom tanulmányi út is igen komoly jelzésnek tekinthető mind a gyógypedagógiai, mind az informatikai innováció terén.

A fejlesztő ma már a Budapesti Műszaki Egyetemen mérnökinformatikusnak készül, s előző termékének sikeréből, illetve a felhasználók visszajelzéséből kiindulva egy újabb programcsaládot készített Verbalio néven, a PictoVerb analógiájára. A Verbalio szoftvercsalád tagjai felölelik az előző évek alkalmazását, kissé megújított, kibővített formában: PictoVerb, Verbalio Képes és Verbalio Írásos. A képek stílusa, karakterisztikája igényességet sugall és értelmezhetőséget biztosít. Szerencsés választás volt a SymbolStix nevű külföldi cég anyagával egybekötni az elképzelést. Lényeges eleme a beszédszintetizáló motor, mely az összes kifejezést ellátja hanggal.

2017-ben Győrben, majd a Démoszthenész Egyesület meghívására, később a Bliss Alapítvány 30. évfordulóján mutatkozhatott be a megújult alkalmazás. Elérhetősége: www.verbalio.com

I. PictoVerb

Az eredetihez igen hasonló program tovább finomodott. Legfőbb minőségi változás a mondatok feliratozása, így a piktogramok fölött látható felirat segíti az olvasási igény kiépítését, illetve megerősítését. A kötöttséget a végtelen számban bővíthető, feltölthető saját képek, rámondható mondatok lazítják - így valóban egyénivé, egyedivé válhat. Továbbra is szerepel a hangválasztás. Ezt mikrofonnal felvett, természetes hanganyag biztosítja.

A főoldalon található "Igen", "Nem" és "Köszönöm"-ikonok, az alapkommunikációs elemek állandó elérhetőségét, ezáltal a társalgás folyamatosságát, a mappákban előírt szövegegységek pedig az információáramlást biztosítják.

A Beállításokban belépve a Speciális beállítások területre: hangszín; sorszám; oszlopszám; térköz; görgetés módja; felirat láthatósága; késleltetett lenyomás és a felhasználó látásteljesítményéhez igazítható "világos/sötét téma" opció jelenik meg. Itt visszaállítható a gyári, eredeti állapot is, illetve az Információk fülben szerepel a licenszszerződés és a névjegy.

További különlegessége a tapasztalatok alapján beépített - késleltetett funkció/hosszú lenyomásra -, mely a súlyos fokú tónuszavar, tremoros kézmozgások okozta elütések számának csökkentésére szolgál.

II. Verbalio Képes

Ezen alkalmazás három fő területet ölel fel: Szótanulás; Egyszerű kommunikáció; Mondatszerkesztés. Mind a képek, szókapcsolatok, mondatok mennyisége, mind a variációk száma többszöröse a kezdeti programnak. Összességében is sokkal kiforrottabb, nagyobb igényfelület lefedésére is alkalmas. Komplexebb társas kapcsolatok kezdeményezésére, fenntartására és még több információcserére is alkalmas. Alapkészletben, a Képtár 40 tematikus mappát tartalmaz, összesen 4000(!) képpel, mindez a valós életből, a hétköznap igényeiből - táblagép saját kamerájával, internetről gombnyomásra a programba tölthető -, korlátok nélkül továbbiakkal bővíthető. Ezt a programot, a megnőtt memória-igény miatt, beszédszintetizátor egészíti ki. A villámjel a szociális formulák gyors elérhetőségét biztosítja.

A Szerkesztés funkció megnyitása egy számsor betűkkel való átírásával kezdeményezhető. A Beállítások részben lehet azon paramétereket megadni, melyek az adott felhasználó igényeihez igazíthatóak. Ha a sérült maga használja egyedül a programot, akkor egyszerűen rögzítheti - ő vagy hozzátartozója - az összeállított specialitásokat, témákat. Ha azonban a szakember (logopédus, AAK-oktató) több klienshez kell, hogy beállítsa a saját táblagépén szereplő alkalmazásokat, akkor több, úgynevezett "felhasználói profilt" is létrehozhat. Így az adott néven elmentett változatok előhívhatók a soron következő foglalkozásokon. Ráadásként a létrehozott "A" felhasználó-mappa, könnyedén átmásolható "B" felhasználóhoz is! Ezáltal, megosztva egy profilt "jógyakorlatként", mindenki hozzáférhet a számára szükséges mappákhoz/képekhez, és csak azokat kell a már létező kommunikációs táblájához illeszteni. Csaknem végtelen számú személyhez rendelhető, memóriakapacitásban ez nem/alig jelentkezik problémaként, gátlásként.

Itt, szintén a Beállításokban választható az egyedi szükségletekhez igazodva: szótanulás, egyszerű kommunikáció vagy önálló mondatszerkesztés.

A Speciális beállításokban a fentieken túl lehetőség van a domináns kézhasználathoz igazítani a panelek pozícióját - jobb/balra; képméret; képarány; képszám; mondatcsík láthatósága. A mondatcsíkok és a mappák hangja némítható, a feliratozás kikapcsolható.

További lehetőség a késleltetett lenyomás kiiktatása, felengedésre és hosszú lenyomásra való beállítása.

A Szótanulás-blokk kifejezetten olyan esetekben hasznos, ahol cél a szókincs-aktivizálás, -bővítés, az utánmondási készség fejlesztése és/vagy az önálló gépkezelési funkciók megsegítése. Erőssége a programnak a Beszélgetés-mappa: valódi kommunikációs sémákat, szociális helyzetek evidenciáit tartalmazza, pl. "Figyelj rám!", "Mutasd meg!", "Hagyj békén!". A Segédeszközök-mappa pedig olyan paneleket tartalmaz, melyek a sérült emberek hétköznapjaiban gyakran előforduló szavakat mobilizálja, pl.: kerekesszék, sín, szemüveg, stb.

Az Egyszerű kommunikáció-blokk tartotta meg leginkább az eredeti PictoVerb jellegét. A mappákon belül mondatok, mondatértékű panelek érhetőek el néhány gombnyomással. A mindennapi élet gyakori szókincsét alkalmazva felölel egy teljes napot (étkezés, tisztálkodás), több színtérre átnyúlva (szabadidő, kórház, alkotás). Erénye az Érzések-mappa, melyben mély gondolati, érzelmi árnyalatok is megfogalmazódhatnak: "Kíváncsi vagyok." "Félek.". Néhány kattintással elérhető a Beállításokban az aktuális mappa bővítése, új szerkesztése - saját megközelítéssel, szempontrendszerrel.

A Mondatszerkesztés-blokk nyújtja a jelenleg adható legteljesebb grammatikát, azaz a pontos kifejezés élményét a felhasználónak. Gerincét a főoldalon található mondatcsík adja, melyre érintéssel lehet a kívánt ikont felhelyezni. Itt csupán pár mappa található, s éppen a szükséglet biztosítására szabadon beemelhetőek a Képtárból mappák, képek, szószerkezetek. A feliratozott szóképek a kiegészítő (pl. relációs) szavakkal komplex szószerkezetekké, mondatok alapjaivá válhatnak. Ezen szabadság lehetővé teszi, hogy a főnévi igenév helyére E/1. személyben átírva a valódi énkifejezés eszközévé váljon az alkalmazás.

Nagyon fontos eleme a programnak a Kérdések-mappa, mely a valós kommunikációs szituációk egyik alapja. Így az eldöntendő típusú konkrét kérdés mellé a kiegészítendő is megjelenik, passzívból aktív státuszba emelve a kezelőt. Ezzel párhuzamosan az Észlelések, érzetek-mappa is fontos, a szociális határokat érzékeltető kifejezéseket tartalmaz: "Unatkozom", "Dühös vagyok!".

III. Verbalio Írásos

A programcsalád Verbalio Írásos elnevezésű tagja a valódi írásbeli élmény alapjait biztosítja a felhasználónak a betűk, számok kommunikációt jelentő világával. Ezáltal teljes értékű közléseket lehet tenni, beszélgetést kezdeményezni, folytatni. A leírt gondolatot, szöveget - egy hangszóró-ikon érintésével - végig felolvassa a beszédszintetizátor.


A Beállításokban szereplő funkciók az előzőek analógiáján ismertek. A program egy Köszönések-mappával indít, mely a beszélgetés partnerségi elemeit tartalmazza - bővíthető, elraktározandó elemekkel. Az Adataim-mappa szintén a nyitó oldalon található, melyben egyszerű, de közérthető jellemzés történik a használóról: név, állapot, telefonszám... kategóriákkal lehetőség van egy tömör bemutatkozásra.

A másik fontos jellemzője, hogy az írás-olvasási nehezítettségben a homogén gátlás kiiktatására, csökkentésére az OpenDyslexic betűtípus is választható. A harmadik jelentős újítás, hogy látássérültek számára a kontrasztos felület lehetősége is adott: fekete háttérben sárga betűkkel a jobb vizuális élmény biztosítására, a láthatóság javára talált megoldást a szerkesztő.

Megtisztelő számomra, hogy Zsombori Balázs fejlesztését szakmai konzulensként figyelemmel kísérhettem, s kiegészítő visszajelzéseimet, tanácsaimat figyelembe vette a módosításokban.

Cikkek

Jászay Tamás (2014): A példa ereje, https://tehetseg.hu/interjuk/pelda-ereje , Letöltés dátuma: 2017.11.06.MATEHETSZ (2014): https://tehetseg.hu/aktualis/nobel-szeminariumon-tehetseghidakkal , Letöltés dátuma: 2017.11.06.Mészáros Etelka (2014): Innováció, startup, kreativitás, https://jogaszvilag.hu/rovatok/cegvilag/innovacio-startup-kreativitas , Letöltés dátuma: 2017.11.06Hajba Ferenc (2017): Felolvassa a kéréseket, tolmácsolja az érzéseket, https://gyorplusz.hu/cikk/felolvassa_a_kereseket_tolmacsolja_az_erzeseket.html , Letöltés dátuma: 2017.11.06Szegedi Éva (2015): Magyar applikáció beszédben akadályozott embereknek, https://talentn.reblog.hu/magyar-applikacio-beszedben-akadalyozott-embereknek , Letöltés dátuma: 2017.11.06Streit Nóra (2016): "Végre elmondhatom " - PictoVerb, a magyar alkalmazás beszédükben akadályozottak számára, https://magyartermekonline.hu/tarsadalom/vegre-elmondhatom-pictoverb-magyar-alkalmazas-beszedukben-akadalyozottak-szamara/ , Letöltés dátuma: 2017.11.06Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye (2015): A PictoVerb program (bemutatóvideó), https://fejermepsz.hu/teszt/wp-content/uploads/2015/12/3%20TAMOP%205.mp4 , Letöltés dátuma: 2017.11.06Zsombori Balázs (2015): Giving Everyone a Voice, https://sowc2015.unicef.org/stories/giving-everyone-a-voice/ , Letöltés dátuma: 2017.11.06


KÉK VERABALIO

A VERBALIO nevű program

Ebben a cikkben egy új,

beszélőprogram leírását olvassuk.

A számozott kérdések alatt találjuk a választ.

A program neve: Verbalio.

A cikket írta Szücsné Göblyös Erika, logopédus.

1. Mire való?

A Verbalio egy új segítő eszköz,

ha nem tudunk beszélni.

2. Ki használhatja?

Aki nem tud beszélni,

- nem szeret beszélni,

- nem tud olvasni,

- nem tud írni.

Használhatjuk, ha

- afáziás,

- autista,

- értelmi sérült,

- mozgássérült,

- hallássérült,

- látássérült emberek vagyunk.

3. Mi szükséges még hozzá?

Egy tablet vagy okostelefon.

Androidos rendszerű eszköz kell hozzá.

(Az android egy olyan rendszer,

amivel sok okostelefon és tablet működik.)

Jó, ha nagy kijelzőset választunk.

Nem kell

- drága tablet

- drága okostelefon.

4. Hol lehet megvásárolni?

Interneten megrendelhetjük a verbalio.com címen.

A program készítője: Zsombori Balázs.

Kérjünk segítséget a vásárláshoz

- baráttól,

- társtól,

- szülőtől,

- gondozótól.


5. Hogyan működik?

Képeket és szavakat látunk.

Olvashatjuk és hallhatjuk

- a szavakat,

- és a mondatokat.

A képekhez tartozik

- szó,

- vagy mondat.

Az első oldalon bemutatkozhatunk:

- mi a nevünk,

- miért nem beszélünk,

- hol lakunk,

- kell-e gyógyszert szednünk.

Beszélgethetünk

- evésről,

- öltözködésről,

- és sok más dologról.

Kérhetünk segítséget is.

Képet feltehetünk mi is a gépre:

- saját fénykép,

- új kép az internetről.

6. A Verbalio 3 részes

a. PictoVerb

Sok képet tartalmaz leírt mondatokkal.

Például:

- Vizet kérek.

- Kenyeret kérek.

- Szeretlek.

- Szomjas vagyok.

- Tiszta ágyneműt kérek.

Emberi hangon halljuk:

- férfi-,

- női,

- gyermekhangon.


b. Képes Verbalio

Nagyon sok

- kép,

- szó,

- mondat szerepel benne.

Külön mappákban is kereshetünk szavakat.

mappa: egy kép, amire rákattintva újabb képeket találunk.

A szavakat, mondatokat felolvassa:

- gépi hang,

- női hang

Használhatjuk:

- szótanulásra,

- képes mondatok segítségével beszélgetésre.

c. Írásos Verbalio

A képernyő a számítógép billentyűire hasonlít.

Leírhatjuk gondolatainkat

- betűkkel,

- számokkal.

Meghallgathatjuk a leírt

- szavakat,

- mondatokat.

Így megérti, akivel beszélünk.

Női hangon halljuk a betűket,

és a számokat.

A felolvasást gépi hangon halljuk.

Látássérültek fekete háttéren sárga betűkkel

- írhatnak,

- olvashatnak.


EGYÉB

TÁRSTUDOMÁNYOK ISMERETE ÉS BEVONÁSA


- FOGÁSZAT, ORTODONCIA:  speciális fogszabályozási technikák

- FÜL-ORR-GÉGÉSZET, AUDIOLÓGIA: hallási problémák feltárása, okok kezelése

- ORTOPÉDIA: gyógyászati segédeszközök

- SZEMÉSZET: látási zavarok hátterének feltárása, okok kezelése

- PSZICHOLÓGIA: viselkedésproblémák, magatartás-zavarok... szükség esetén családállítás, pszichológiai megsegítés

- NEUROLÓGIA: reflexek, idegsejtek élettani szabályozottsága, mozgásfolyamatok szerveződése

- GYÓGYTORNA: mozgáskoordináció, spazmusok, plégiák, kontrakciók 

- DIÉTA, ÉTRENDI KIEGÉSZÍTÉSEK, ALTERNATÍVÁK: étkezési szokások megváltoztatása, metabolikus folyamatok rendezése

- BIOREZONANCIA: 

- ALTERNATÍVÁK: adekvát lehetőségek feltérképezése, támogatása

- ...


Magasan kvalifikált, elhivatott szakembergárda

 

LATERALIZÁCIÓ

Kezesség, agyi dominancia... Ismerős foglamak, jelentésük messze átmutat azonban a készségek, képességek világába. Fontos, melyik szemünket, fülünket, lábunkat használjuk előszeretettel. Amennyiben ezek összműködése megsérül, segítséget szükséges kapniuk a továbblépéhez.

Sokkal többet elárul az idegrendszer működéséről, mint hinnénk. Szükséges pontos feltérképezése, A neuro-, pszichomotoros dominancia-szint fejlődésének támogatása is fontos feladat, mely a nyelv, az énkifejezés alapjaihoz tartozik.


TERÁPIA


Tükörtábla-terápia 

https://www.tukortabla.hu/index.php?mode=2&cim=Ismertet%F5https://www.tukortabla.hu/index.php?mode=2&cim=Ismertet%F5

FOGAZATI ANOMÁLIÁK

Logopédusként gyakran találkozunk torzult, hiányos fogazattal, s az ennek hátterében működő funkcionális zavarral a test izomzata részéről. Időben felismerve és a helyes fogászati kezelést biztosítva, hatékonyabb és gyorsabb megoldást tudunk biztosítani. A közismertté vált nyelvlökéses nyelés diszfunkciójának kezelése is itt kezdődik.

Sajnos, nem mindegy, hova irányítjuk a gyermekeket fogászatra, ortodonciai kezelésre. Módszerünkkel időben elkerülhető pl. műtét, fájdalmas állkapocsmozgás... Midezen technikák felnőtteknél is működnek.

TERÁPIA

MYOFUNCTIONALIS TRAINER

AKTIVÁTOR


HALLÁSI ZAVAR

Az akusztikus észlelésben, feldolgozásban is bármely komponens sérülhet: akár veleszületett, akár környezeti ártalom, sérülés okán. A beszédhang hallása és értelmezése rendkívül fontos. Nem elegendő a zajok, zörejek észrevétele, az ezekre való helyes reakció. A háttérből kihallani, értelmezni és adekvát viselkedéssel, motoros válasszal reagálni a beszédhangra - csak a nagyon pontosan és finoman működő idegrendszerrel lehetséges. Kis hiba esetén - átmeneti vezetéses hallássérülés (pl.: középfülgyulladás, allergiás reakció) is akár hosszan elhúzódó zavarokat okozhat. Kezdetben ezek visszakérdezésben nyilvánulnak meg, majd visszíhúzódásban, esetleg agresszióban.

A feltárt okok mentén - medikális támogatással - kezdhetjük a probléma csökkentését, várhatjuk a megváltozott és negatív viselkedésminták rendeződését.

Mindez időben sem mindegy, mikor jelentkezik, s mi, a környezet, mikor vesszük észre, mikor teszünk érte. Ha túl hosszú ideig tart vagy túl korán kezdődik - pl,. a beszédindulás, -szerveződés idejére esik a sérülés, nagyon nehéz a korrekció...


TERÁPIÁK

- TOMATIS: Gyapay Kinga                                https://halliho.hu/index.php/hu/11-magyar-hu


- FST/AIT 

SZEMÉSZETI RENDELLENESSÉGEK

Sajnos, sokan nem is tudják, hogy az optikus nem tud pontos adatokat adni, s nem csupán a vízust kéne, hogy megnézze. Csodálkozunk, hogy fejfájósak vagyunk, s ingerültek, pedig egy megfelelően csiszolt lencse sokat javíthatna vizuális feldolgozásunkon, kedvünkön.

Továbbá az írás-olvasás elsajátításában, azok folyamatában is kiemelkedő szerepe van. Jó szemészeti kezeléssel csökkenthetők az olvasási zavarral járó diszes folyamatok, s következményesen a viselkedési, magatartási anomáliák is.

VIZUÁLIS, VIZUOMOTOROS TECHNIKÁK, TERÁPIÁK

MOZGÁSFEJLESZTÉS

Zseniális mozgásterápiák vannak Magyarországon, Egy részük külföldről került hozzánk, néhány másik itt született kis hazánkban, földink. :) Többnyire választanunk kell, melyik jó. Függ az életkortól, problémától, családi szerkezettől. elvárt eredménytől, időbeosztásunktól... A döntés a családnál, de ők csak akkor tudnak helyesen dönteni, ha kellő tájékoztatást kapnak. Szükséges a hiteles szakember, aki nem saját oldalát mutatja be, hanem valóban a probléma megoldását segíti megtalálni.


- Dr. Katona Ferenc-féle neuromotoros fejlesztés

- Huba Judit-féle pszichomotoros fejlesztés

- Dévény Anna - DSGM, esztétikus testképzés...

- Lakatos Katalin TSMT, HRG

- DSZIT

- Alapozó terápia

- ...

S a külföldiek közül:

- Ayres

- SEED

- ...


A mozgásterápiák azonban - többek közt - akkor hatásosak, ha időben, az egyén igényeihez, fizikális rendszeréhez igazodnak. Így soha ne feledjük, hogy gerincferülés, harántboltozati sérülés esetén először pl.: az ortopéd-szakorvossal vegyük fel a kapcsolatot. Ő a kompetens ebben. Ha kezeli a problémákat, akkor tudjuk a rendszert optimalizálni a környezeti feltételek észrevételére, helyes reakciók megtételére.


TERÁPIA

Craniosacralis kezelés: manuál-terápia

                          https://www.upledger.hu/ 

INPP: reflex-inhíbíciós, reflex-gátló mozgásterápia

                          https://oriasleszel.hu/


PSZICHÉS MEGSEGÍTÉS

A fizikális gátak, melyek a gyermekek s később már felnőttek szociális, viselkedéses válaszait bebörtönzik,  az átlagostól, elvárttól eltérő magatartásjegyeket hordoznak. A közösség gyakran kirekeszti a másként viselkedő egyéneket. Ők maguk is szenvednek saját viselkedésüktől, ám nem tudnak önállóan, egyedül kilépni a sémákból, komfortzónájukon. Ekkor nem elegendő a figyelmen kívül hagyás, az ignorálás. Válaszolni kell a negatív elemekre is, ám segítséget is szükséges adni. Mankót, mely egy darabig a hétköznapokat elvisehetőbbé tezsi számukra, a környezetük számára is. Ilyenkor rendkívül fontos a pszichés támasz. Rendeződ(het)nek a tünetek megfelelő terápiás szemlélettel: művészetterápiával, zeneterápiával, pszichológussal...


TERÁPIA

zeneterápia:                                        Szedlacsek Katalin 

                                                              https://szedlacsekkatalin.hu/Fooldal

meseterápia

pszichológus:                                       Batári-Szepesi Anikó gyógypedagógus-pszichológus 

                                                               +36-20-2239906 

                                                               aszepi@gmail.com

családállítás                                       Bohácsné Vékony Krisztina +36-30-2035699

                                                               LÉLEKGARÁZS   https://www.facebook.com/lelekgarazs/

neurofeedback                                     Dr. Fehér Gabriella 

                                                              06-30-717-2104

                                                              https://tanfolyam.neurofeedback.hu/home 

biorezonancia                                       Dr. Reményi Rozália 

                                                               70-2263074

                                                               https://egeszsegkapu.hu/gyogyitoink/dr-remenyi-rozalia/


ÉTKEZÉS

A fejlődésben lévő szervezet tápanyagigényét optimálisan kell beállítani. Olyan ételekre, italokra van szüksége, melyek a fizikális, azaz bio- s ezen keresztül a pszichés-szociális szükségleteket is maximálisan támogatják. Kiegyensúlyozott étrendben, lévén, mindenevők vagyunk, szerepel a helyesen adagolt fehérje, szénhídrát is. Kerülendők a finomított szénhídrátok, cukorfélék, nélkülözhetetlenek a zöldségek, magvak, fehérjeforrások: hús (hal, baromfi...), gyümölcsök s bizonyos lisztes ételek.


Étkezéssel kapocsolatos kérdések megválaszolása

Gál Anikó    +36-30-3385385    gal.aniko73@gmail.com

BIOREZONANCIA-KEZELÉS

Dr. Reményi Rozália

06-30-213-8007

NEUROFEEDBACK

https://tanfolyam.neurofeedback.hu/home 
Dr. Fehér Gabriella 

06-30-717-2104

INPP.logopedia@gmail.com